عملیات پاکسازی ورودی شهر با حضور مسئولین شهری و مردم شریف بندر ماهشهر

عملیات پاکسازی ورودی شهر با حضور مسئولین شهری و مردم شریف بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر امروز ۱۹ بهمن ماه در حرکتی خودجوش تعدادی از شهروندان با حضور مسئولین شهری و اجرای پاکسازی و نظافت ورودی شهر بندر ماهشهر حد فاصل میدان شهید فهمیده و بلوار رضوان اقدام نمودند.