اولین نمایشگاه مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر ، اولین رویداد و نمایشگاه مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱ توسط سازمان مدیریت بحران کشور مورخ ۲۵ الی ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزاری شد.

اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱ فرصت بسیار مغتنمی است تا فعالان این حوزه دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید مدیران ارشد ملی، استانی،محلی مدیریت بحران کشور، دست اندرکاران و متخصصان علمی و اجرایی این حوزه قرار دهند و با در نظر گرفتن مخاطره خیزی کشور و نیاز های روز حوزه مدیریت بحران روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این حوزه، فعالیتها و نوآوری های علمی، اجرایی، صنفی و صنعتی آتی خود را هدایت نمایند.

در این راستا بندرماهشهر و آبادان به نمایندگی از شهرداری های استان خوزستان در این نمایشگاه شرکت نمایند که شهرداری بندرماهشهر توانسته است با عملکرد برجسته ای که در امورات مدیریت بحران ایجاد نموده است در این نمایشگاه ارائه نماید.

احداث دفع آبهای سطحی ، پروژه انتقال آب خام از رودخانه جراحی به بندر ماهشهر ، احداث بازارچه عرضه آبزیان و احشام ، احداث سلول دفع بهداشتی پسماندهای شهری ، احداث نقاهتگاه سگهای بلاصاحب از جمله عملکردهای شهرداری بندرماهشهر بود که در این نمایشگاه به معرض دید عموم قرار گرفت.