حضور شهردار و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر در نمایشگاه مدیریت بحران ایران قوی در تهران و بازدید از غرفه شهرداری بندرماهشهر

حضور شهردار و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر در نمایشگاه مدیریت بحران ایران قوی در تهران و بازدید از غرفه شهرداری بندرماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر در دومین روز از برپایی نمایشگاه مدیریت بحران ایران قوی در تهران شهردار و رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر از نمایشگاه و غرفه شهرداری بندرماهشهر بازدید نمودند.