اقدامات واحد فضای سبز شهرداری بندرماهشهر از جمله گل کاری و کاشت نهال و هرس درختان پارکها ، بلوارها و ورودی های شهر برای استقبال از سال جدید

اقدامات واحد فضای سبز شهرداری بندرماهشهر از جمله گل کاری و کاشت نهال و هرس درختان پارکها ، بلوارها و ورودی های شهر برای استقبال از سال جدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر با توجه به دستورالعمل جلسه ستاد نوروزی شهرداری در هفته گذشته واحد فضای سبز شهرداری بندرماهشهر جهت فضا سازی و آماده نمودن پارکها و فضای سبز سطح شهر و همچنین ورودی های شهر ، اقدامات جهادی برای استقبال از بهار ۱۴۰۲ را در دستور کار خود قرار داده است.