رنگ آمیزی جداول و خط کشی معابر و سرعتکاه های شهر جهت استقبال از بهار ۱۴۰۲

رنگ آمیزی جداول و خط کشی معابر و سرعتکاه های شهر جهت استقبال از بهار ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر یکی دیگر از مصوبات جلسه ستاد نوروزی هفته گذشته در طرح استقبال از بهار رنگ آمیزی جداول و خط کشی معابر و سرعتکاه های سطح شهر بود که واحد ترافیک شهرداری از هفته گذشته شروع بکار نمود.