تعریض جاده جدید منتهی به باغ رضوان بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر : بمنظور روان سازی در ترافیک و تردد آسان ماشین آلات عبوری از جاده جدید باغ رضوان ، شهرداری بندر ماهشهر اقدام به تعریض و زیرسازی این جاده نموده است .

تعریض این جاده بویژه در برخی از روزهای ملی و پنچشنبه نقش بسیار مهمی را در عبور و مرور خودروها و سهولت و روان سازی ترافیک جاده ای ایفا می نماید .