ویژه برنامه های استقبال از نوروز ۱۴۰۲ کارناوال های شاد نوروزی در پاک مهر و ماه و میدان امام ره با اجرای عروسک گردانی و برنامه های مفرح و مسابقات ویژه ، امروز جمعه ۲۶ اسفند ماه اجراء گردید ، که با استقبال پر شور مردم قرار گرفت .

ویژه برنامه های استقبال از نوروز ۱۴۰۲ کارناوال های شاد نوروزی در پاک مهر و ماه و میدان امام ره با اجرای عروسک گردانی و برنامه های مفرح و مسابقات ویژه ، امروز جمعه ۲۶ اسفند ماه اجراء گردید ، که با استقبال پر شور مردم قرار گرفت .

کاری از واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر