نصب و راه اندازی تابلو خوش آمدگویی ورودی شهر از سمت شهرستان امیدیه

نصب و راه اندازی تابلو خوش آمدگویی ورودی شهر از سمت شهرستان امیدیه

 

 1