پخش زنده تحویل سال از شبکه استانی خوزستان در پارک بزرگ مهر و ماه با همت مجموعه شهرداری بندرماهشهر و میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان بندرماهشهر برگزار گردید.+ فیلم

پخش زنده تحویل سال از شبکه استانی خوزستان در پارک بزرگ مهر و ماه با همت مجموعه شهرداری بندرماهشهر و میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان بندرماهشهر برگزار گردید.+ فیلم