بازدید شبانه شهردار بندرماهشهر از مجموعه تفریحی مجیدیه و گفتگو با میهمانان نوروزی

بازدید شبانه شهردار بندرماهشهر از مجموعه تفریحی مجیدیه و گفتگو با میهمانان نوروزی

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر ، مهندس حسین صفری شهردار بندرماهشهر در پنجمین روز از سال جدید ، شبانه با حضور در مجموعه تفریحی مجیدیه ، ضمن گفتگو با میهمانان نوروزی ، از نحوه پذیرش و اسکان میهمانان، امکانات رفاهی، بهداشتی و خدماتی بازدید نمود .میهمانان نوروزی نیز باابراز خردسندی از حضور صمیمی شهردار بندرماهشهر درمیان آنان و خدمات ارائه شده ، از میهمان نوازی مردم شریف بندرماهشهر تشکرو قدردانی نمودند.

 

 4