لایروبی کانالهای رو باز دفع آبهای سطحی کوچه اردیبهشت واقع در خیابان شهید شریفی

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشوای اسلامی شهر بندر ماهشهر :

بمنظور پاکسازی و نظافت و جلوگیری از هرگونه گرفتگی کانالهای روباز دفع آبهای سطحی ، واحد خدمات شهری شهرداری اقدام به لایروبی کانال های کوچه اردیبهشت واقع در خیابان شهید شریفی نموده که این عملیات لایروبی  در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت .