پاکسازی و مرمت آبنمای میدان لنج جهت راه اندازی مجدد

پاکسازی و مرمت آبنمای میدان لنج جهت راه اندازی مجدد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر با توجه به فرسودگی فواره ها و نورافکن های موجود در میدان واحد تاسیسات شهرداری اقدام به نصب مجدد فواره و نورافکن و همچنین رنگ آمیزی حوضچه و المان لنج نمودند .

 

 4