هتل نیمه ساخت بزرگ شهرداری (شهید احمد پور)

sanademozayede

آگهی مزایده عمومی مرحله سوم

 

         شهرداری بندرماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۱۹۸۷/ش مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر در نظر دارد هتل نیمه ساخت بزرگ شهرداری (شهید احمد پور) به پلاک ثبتی ۲۵۳۵/۱ (دارای سند رسمی ثبتی) به مساحت عرصه ۸۶۳۵.۱۲ مترمربع، مساحت اعیان ساختمان هتل ۱۱۶۹۰ متر مربع، دارای انشعابات آب، برق دیماند واقع در بندر ماهشهر- میدان امام حسین تقاطع بلوار آیت الله طالقانی و بلوار کوثر، را از طریق مزایده کتبی برابر مقررات آئین نامه های معاملاتی تحت شرایط ذیل به فروش رساند.

  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۸ مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۲ و بازگشایی مورخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲ می باشد.

توضیح: ارائه پاکت الف به شهرداری بندرماهشهر بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه بازگشایی الزامی است.

۲- قیمت پایه فروش ۲.۷۰۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

۳-پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ اولیه را (۱۳۵.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) به یکی از دو طریق زیر ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ شهرداری بندرماهشهر نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب- ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

۴-هر گاه برنده مزایده حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ، حاضر به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی و عقد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به پرداخت کل مبلغ پیشنهادی نشوند، سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

تبصره: مبلغ پیشنهادی قابل تقسیط نمی باشد و برنده مزایده موظف است کل وجه را ظرف موعد مقرر به حساب شهرداری واریز نماید.

۵-پس از برگزاری مزایده  و اعلام برنده آن، سپرده شرکت در مزایده شخص برنده و نفرات دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

۶-بازدید از تاریخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۲ از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۴ مقدور می باشد.

۷- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

۸-قیمت پیشنهادی زیر قیمت پایه مردود است.

۹-به پیشنهادهای مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و یا اینکه بعد از مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰-سایر شرایط در متن قرارداد فروش لحاظ خواهد شد.

۱۱-پرداخت مالیات و سایر کسور قانونی به عهده برنده مزایده می باشد.

۱۲-کلیه امور اداری و هزینه های نقل و انتقال سند، هزینه کارشناسی، روزنامه و دفترخانه به عهده برنده مزایده می باشد.

  • در صورتی که اوراق بدون امضاء تسلیم گردد، به منزله آگاهی از تمامی شرایط مزایده بوده و باعث سلب مسئولیت و عدم اجرا نخواهد بود.
  • شرح وضعیت و ارزیابی هتل و تالار شهرداری :
  • ملک مورد نظر هتلی است هفت طبقه که دارای یک طبقه زیر زمین، پنج طبقه اتاق، سوئیت، لابی، راهرو، آشپزخانه اداری و … و در طبقه آخر رستوران در نظر گرفته شده است که به صورت نیمه ساز می باشد.
  • ملک در یک موقعیت مناسب به لحاظ کاربری خدماتی واقع شده است.
  • اعیان قسمت نوساز ملک بر اساس وضعیت موجود ۱۱۶۹۰ متر مربع می باشد.
  • اعیان ساختمان قدیمی هتل که قسمتی از آن تخریب و قسمتی نیز باقیمانده است در برآورد محاسبه نشده است.
  • پیشرفت پروژه به اجرای فونداسیون، اسکلت بتنی و سقف ها، سفت کاری و نازککاری شامل سفید کاری دیوار های داخلی با گچ، کاشیکاری سرویس های بهداشتی و آشپزخانه و سرامیک کاری کف سرویسها همچنین سنگ کاری بدنه دیوار راهروها به ارتفاع حدود ۱.۲۰ سانتیمتر و سنگکاری کف راهرو ها و اتاق ها، اجرای شاسی کشی و کناف اتاق ها، سنگ کاری نما، شیب بندی و موزاییک بام، نصب فرم درب های چوبی، پنجره های دوجداره یو پی وی سی، نصب کرتین وال نما و لوله کشی آب سرد و گرم و سیم کشی برق و شاسی کشی برق و شاسی کشی آسانسورها

توضیح اینکه پیشرفت پروژه در قسمت های فوق الذکر به صورت کامل نمی باشد و در همه موارد ذکر شده، پیشرفت فیزیکی هر آیتم از ۱۰ درصد تا ۸۰ درصد انجام شده است.

  • همچنین کابل کشی ، لوله مسی و درین اجرا شده برای کولر های اسپلیت تخریب و موجود نمی باشد.
  • ملک دارای اشتراک برق دیماند و انشعاب آب ۲ اینچ می باشد.

 

                                                                                              حسین صفری

                                                                                         شهـردار بندرماهشهر