اعضای هیئت رئیسه سال سوم شورای شهر بندرماهشهر مشخص شدند

اعضای هیئت رئیسه سال سوم شورای شهر بندرماهشهر مشخص شدند

?به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر بندرماهشهر عصر امروز سه شنبه در سالن جلسات ساختمان شورا برگزار گردید.

با رای گیری از ۶ عضو حاضر در این جلسه ، امین بهبهانی اسلامی با کسب ۵رای به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر، مجتبی آبادی نائب رئیس ، کریم شکاری دبیر اول و جمشید اصلاحی به عنوان دبیر دوم انتخاب شدند.

با رای گیری از ۶ عضو حاضر در این جلسه ، امین بهبهانی اسلامی با کسب ۵رای به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر، مجتبی آبادی نائب رئیس ، کریم شکاری دبیر اول و جمشید اصلاحی به عنوان دبیر دوم انتخاب شدند.