اقدامات واحد فضای سبز منطقه ۲ شهرداری بندر ماهشهر

اقدامات واحد فضای سبز منطقه ۲ شهرداری بندر ماهشهر

اقدامات واحد فضای سبز منطقه 2 شهرداری بندر ماهشهر در ناحیه صنعتی در مرداد 97

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :

مدیریت شهرداری منطقه ۲ (ناحیه صنعتی ) در بیان عملکرد واحد فضای سبز این منطقه بیان داشت : این مدیریت در جهت احیاء و ساماندهی فضای سبز در معابر و پارکهای سطح منطقه ، تلاش مضاعف داشته و اقدامات لازم رابه شرح ذیل بعمل آورده است .

۱ اصلاح سیستم زهکش  و آبیاری پارک نسترن

۲ مکانیزه نمودن و تحت فشار آب سیستم آبیاری جهت صرفه جویی در آب

۳بازسازی منهول های پارک های منطقه

۴ آبیاری قطره ای جهت درختان حاشیه فنس ۲۱۸ دستگاه

۵ بازسازی و احیاء سیستم آبیاری چهار باغ و پارک خطی

۶ حفاری جهت زهکش ابیاری منازل  ام ۲

۷ حفاری و لوله گذاری جهت مکانیزه و تحت فشار نمودن سیستم آبیاری جهت کاهش مصرف آب در پارکهای شفاء تپه خوارزمی و گمرک ، بلوار سازمان برق ، حاشیه بلوار ملک الشعراو حاشیه بلوار شهرداری منطقه ۲