آئین تجلیل از خبرنگاران وفعالین رسانه بندرماهشهر به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار

آئین تجلیل از خبرنگاران وفعالین رسانه بندرماهشهر به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار

آئین تجلیل از خبرنگاران وفعالین رسانه بندرماهشهر به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر ، به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار ، آیین تجلیل از خبرنگاران وفعالین رسانه با حضور شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بندرماهشهر وجمعی از خبرنگاران در محل سالن جلسات شهرداری برگزار گردید. در این مراسم ضمن ادای احترام وگرامیداشت یاد وخاطره خبرنگار شهید محمود صارمی وخبرنگاران عرصه خبر وهمچنین دوتن از خبرنگاران پیشکسوت و فقید بندرماهشهر مرحوم داریوش اصغرزاده و جلال کاووسی، بااهدای لوح سپاس وهدایایی از تلاش های خبرنگاران وفعالین عرصه خبر و رسانه تجلیل بعمل آمد.

آئین تجلیل از خبرنگاران وفعالین رسانه بندرماهشهر به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر ، به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار ، آیین تجلیل از خبرنگاران وفعالین رسانه با حضور شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر بندرماهشهر وجمعی از خبرنگاران در محل سالن جلسات شهرداری برگزار گردید.
در این مراسم ضمن ادای احترام وگرامیداشت یاد وخاطره خبرنگار شهید محمود صارمی وخبرنگاران عرصه خبر وهمچنین دوتن از خبرنگاران پیشکسوت و فقید بندرماهشهر مرحوم داریوش اصغرزاده و جلال کاووسی، بااهدای لوح سپاس وهدایایی از تلاش های خبرنگاران وفعالین عرصه خبر و رسانه تجلیل بعمل آمد.

آئین تجلیل از خبرنگاران وفعالین رسانه بندرماهشهر به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار