[ جلسه رئیس شورای اسلامی شهر و مدیر شرکت عملیات غیر صنعتی]

[ جلسه رئیس شورای اسلامی شهر و مدیر شرکت عملیات غیر صنعتی]

✍️✍️
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر

جلسه مشترک مهندس امین بهبهانی اسلامی رئیس شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر
ومدیر شرکت عملیات غیر صنعتی مهندس علی جابری بهمراه مجتبی شریفی مدیر روابط عمومی عملیات غیر صنعتی در ساختمان شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر برگزار گردید

🔰🔰
در ابتدا مهندس بهبهانی اسلامی ضمن خوش آمدگویی جلسه را با محوریت تعامل و تبادل همکاری فی مابین شورای اسلامی شهر و شرکت عملیات غیر صنعتی در خصوص پیگیری مطالبات و رفاه حال شهروندان و بررسی مشکلات شهر آغاز کرد‌

〽️ مهندس بهبهانی اسلامی عنوان کرد این جلسات از سوی شورای اسلامی شهر در جهت رفاه و آبادانی شهرستان بندر ماهشهر ادامه خواهد داشت.
در خلال این جلسه مسئولین انجمن اتیسم شهرستان حضور داشته و جهت رفع مشکلات این انجمن تصمیماتی اتخاذ گردید.

[ جلسه رئیس شورای اسلامی شهر و مدیر شرکت عملیات غیر صنعتی]