بازدید شهردار واعضای شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از تعدادی از مواکب سطح شهر وشهرکها

بازدید شهردار واعضای شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از تعدادی از مواکب سطح شهر وشهرکها

بازدید شهردار واعضای شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از تعدادی از مواکب سطح شهر وشهرکها

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر ، مهندس حسین صفری شهردار ، مهندس امین بهبهانی اسلامی رئیس واعضای شورای اسلامی شهر بندرماهشهر ، امشب باحضور در تعدادی از مواکب سطح شهر وشهرکها در جریان نحوه خدمات رسانی به زائرین اباعبدالله الحسین “ع” در این مواکب، قرار گرفتند.
درجریان این بازدیدها، ازسوی شهردار واعضای شورای اسلامی شهر، از استقرار مواکب در مسیر زوار اربعین حسینی و خدمات ارائه شده توسط مواکب به زوار اباعبدالله الحسین (ع) تقدیر وتشکر بعمل آمد.