استقبال رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر از وزیر مسکن راه و شهرسازی

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :

وزیر مسکن راه وشهر سازی با ورود به فرودگاه بندر ماهشهر مورد استقبال دکتر گلمرادی نماینده مردم شهرستان بندر ماهشهر در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار و مهندس مجتبی آبادی رئیس شورای اسلامی شهر و برخی از مسئولین محلی قرار گرفت در این سفر با حضور دکتر آخوندی وزیر مسکن راه وشهر سازی چند طرح در سازمان بنادر ودریا نوردی استان خوزستان در بندر ماهشهر مورد بهره برداری قرار گرفت .