جلسه ستاد پیشگیری از بحران شهرداری بندرماهشهر با حضور شهردار ، معاونین و مدیران اجرایی در محل سالن جلسات شهرداری برگزار گردید

جلسه ستاد پیشگیری از بحران شهرداری بندرماهشهر با حضور شهردار ، معاونین و مدیران اجرایی در محل سالن جلسات شهرداری برگزار گردید جلسه ستاد پیشگیری از بحران شهرداری بندرماهشهر با حضور شهردار ، معاونین و مدیران اجرایی در محل سالن جلسات شهرداری برگزار گردید