آئین بهره برداری از زمین چمن مصنوعی فاز ۶ بندرماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر : هم زمان با هفته وحدت ، زمین چمن مصنوعی فاز۶ با حضور مهندس حسین صفری شهردار ، مهندس امین بهبهانی اسلامی رئیس واعضای شورای اسلامی شهر، ثابت رئیس اداره ورزش وجوانان،حضرت حجت الاسلام مهدیان ، جمعی از معاونین ومدیران شهرداری و ساکنین محترم محل با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید. توسعه شاخصه‌های سلامت، تندرستی و ارتقاء ورزش همگانی برای اقشار مناطقه کم برخوردار فاز ۶و ایجاد شور و نشاط اجتماعی از اهداف احداث این زمین چمن مصنوعی است. آئین بهره برداری از زمین چمن مصنوعی فاز ۶ بندرماهشهر