رژه خودرویی شهرداری بندرماهشهربه منظور آمادگی وارائه خدمات به شهروندان گرامی در فصل بارندگی برگزار شد.

رژه خودرویی شهرداری بندرماهشهربه منظور آمادگی وارائه خدمات به شهروندان گرامی در فصل بارندگی برگزار شد.رژه خودرویی شهرداری بندرماهشهربه منظور آمادگی وارائه خدمات به شهروندان گرامی در فصل بارندگی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندرماهشهر ؛ رژه خودرویی شهرداری به منظور آمادگی وارائه خدمات به شهروندان گرامی در فصل بارندگی ‌و مواجهه بابحران با حضور شهردار ، رئیس واعضای شورای اسلامی شهربرگزار شد. در این رژه، بیش از ۴۰ دستگاه ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین راه سازی، امدادی و خدمات رسان مسیر واحد موتوری و معابر اصلی شهر را پیمودند. در ابتدای این مراسم ، مهندس حسین صفری شهردار بندرماهشهر نیز، برگزاری این رژه خودرویی را به منظور به نمایش گذاشتن توانمندی های شهرداری در مقابله با بحران به ویژه بارندگی های پیش روی، مهم دانست و افزود : شهرداری بندرماهشهر در حوزه مدیریت بحران برنامه ریزی های لازم را انجام داده و باحفظ آمادگی در خدمت شهروندان گرامی خواهد بود و به شهروندان اطمینان می دهیم که شهرداری در صورت وقوع بحران احتمالی از آمادگی کامل برخوردار است . مهندس امین بهبهانی اسلامی رئیس شورای اسلامی شهر نیز در این مراسم ،ضمن تشکر از برگزاری این مانور، به نماش گذاشتن توان عملیاتی لجستیکی شهرداری ، سنجش آمادگی ناوگان خودرویی شهرداری ، ایجاد امنیت و آرامش روانی و خدمت رسانی به شهروندان عزیز باتوجه به نزدیک شدن به فصل بارندگی را از اهداف برگزاری این رژه خودرویی عنوان کرد.