تخلیه کانیو های بلوار ابوذر و بلوار هفت تیر توسط واحد خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :تخلیه کانیو های بلوار ابوذر و بلوار هفت تیر توسط واحد خدمات شهر