اجاره محل جهت استقرار بیلبورد و استند به منظور نصب آگهی های تجاری، خدماتی، فرهنگی و هنری

 

آگهی مزایده عمومی مرحله سوم

 

                شهرداری بندرماهشهر به استناد موافقت نامه شماره ۲۵۴۵/ش مورخ ۲۱/۰۵/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر ، در نظر دارد محل های زیر را جهت استقرار بیلبورد و استند به منظور نصب آگهی های تجاری، خدماتی، فرهنگی و هنری ، را به نحو اجاره با شرایط زیر از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .

 

  • محل مورد نظر به شرح زیر می باشد :

جنب دیوار سازمان برق – روبروی هتل ایرانیان- چهاراه مستغلات – پارک یاس – بلوار ۱۷ شهریور- ورودی از سمت سربندر به ناحیه – روبروی شهرک رجایی – روبروی راهنمایی و رانندگی – جنب اداره اوقاف – نبش بلوار پشت مصلی – روبروی پل معلم – فاز ۷ میدان وسط شهر ، جنب مسجد قاسم بن الحسن – جنب دادگستری هیئت فاطمیون

  • اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ir از مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۳ تا ساعت ۱۸ مورخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۳ ارائه می گردد. بارگذاری پاکت ها در سامانه مذکور تا ساعت ۱۸ مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۳ و بازگشایی مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۳ می باشد.
  • پیشنهاددهندگان می بایست تضمین شرکت در مزایده ۵% مبلغ اولیه (برای هر ردیف جداگانه ) را به یکی از دو طریق زیر ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ شهرداری بندرماهشهر نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب- ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری بندرماهشهر و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها.

  • بازدید از تاریخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۳ از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۸ مقدور می باشد.
  • به پیشنهادهای مخدوش، مبهم و زیر قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
  • متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن ۲۴ – ۰۶۱۵۲۳۵۰۰۲۳ تماس و یا به آدرس mahshahr.ir حاصل نمایند. 

 

                                                                                              بهشاد بهبهانی

                                                                              سرپرست  شهرداری بندرماهشهر

سند