فراخوان ایده پردازی و استارت آپ

فراخوان ایده پردازی و استارت آپ

همراه گرامی؛ هدف از این فراخوان، استفاده از خرد جمعی و بهره برداری از نقطه نظرهای خبرگان، اندیشمندان، نخبگان و پژوهشگران؛ و تشویق مردم به فعالیت های پژوهشی و مشارکت علمی و مبتکرانه آنان در فعالیت های شهر است.

از این رو از شما درخواست می شود با مراجعه به فرم های زیر، ایده و یا استارتاپ خود را جهت ثبت و بررسی، ارسال بفرمایید.

 

 

فراخوان ثبت ایده پردازی شهرداری بندرماهشهر

ثبت ایده

فراخوان ثبت استارتاپ شهرداری بندرماهشهر

ثبت استارتاپ