تشکیل جلسه امر به معروف و نهی از منکر در ناحیه مقاومت بسیج بندر ماهشهر

تشکیل جلسه امر به معروف و نهی از منکر در ناحیه مقاومت بسیج بندر ماهشهر

تشکیل جلسه امر به معروف و نهی از منکر در ناحیه مقاومت بسیج بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : بمنظور احیاء امر به معروف و نهی از منکر و راهکارهای مناسب آن جلسه ای با حضور امام جمعه ، مهندس مجاهد نظارات شهردار ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  ، فرمانده ناحیه بسیج بندر ماهشهر ، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت و همچنین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر ماهشهر در محل ناحیه مقاومت بسیج بندر ماهشهر تشکیل گردید.

در این جلسه پیرامون احیاء امر به معروف و نهی از منکر و اجرای اسلامی و راهکارهای مناسب آن بحث و تبادل نظر شد و هریک از اعضاء دیدگاه و نظرات خود را اعلام نمودند .