هرس کردن درختان بلوار طالقانی از میدان انرژی هستی تا میدان امام حسین علیه السلام توسط واحد فضای سبز شهرداری بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :هرس کردن درختان بلوار طالقانی از میدان انرژی هستی تا میدان امام حسین علیه السلام توسط واحد فضای سبز شهرداری بندر ماهشهر