بازدید میدانی مجاهد نظارات از پروژه احداث جاده جدید فاز ۶ در حاشیه پارک بزرگ شهرداری بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر مهندس مجاهد نظارات ضمن تشکر از تلاشهای شبانه روزی کارکنان واحد زیر سازی و آسفالت شهرداری از پروژه احداث جاده جدید فاز۶ در حاشیه پارک بزرگ بندر ماهشهر بازدید بعمل آورد.

 1