ملاقات عمومی شهردار بندرماهشهر با شهروندان/در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، جلسه ملاقات عمومی شهردار بندرماهشهر با شهروندان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربندرماهشهر؛ مهندس مجاهد نظارات با اشاره به اهمیت و ضرورت برپایی جلسات ملاقات مردمی با مردم گفت: از سال های گذشته دراستای طرح تکریم ارباب رجوع، روزهای دوشنبه جلسات ملاقات شهردار با شهروندان برگزار می شده است و اکنون ما نیز پیرو این سنت پسندیده روزهای دوشنبه هرهفته، میزبان شهروندان عزیز جهت رسیدگی به مشکلات آنها در حوزه مدیریت شهری هستیم.

شهردار بندرماهشهر افزود: تمامی معاونین و مدیران حوزه های مختلف شهرداری در همه روزهای هفته درب اتاقشان به روی ارباب رجوع باز است و ملزم به پاسخگویی به مشکلات و مطالبات مراجعه کنندگان هستند اما باتوجه به پیچیدگی برخی مشکلات و تمایل شهروندان جهت دیدار با شهردار جلسه ملاقات مردمی با مردم برگزار می شود تا فرصتی برای دیدار چهره به چهره با شهروندان فراهم شود.

گفتنی است در این جلسه تعدادی از شهروندان به صورت چهره به چهره با شهردار بندرماهشهر در دفتر ایشان دیدار کرده و به طرح مشکلات خود پرداختند؛ همچنین مهندس نظارات پس از استماع مسایل مطرح شده از سوی شهروندان، دستورات لازم برای پیگیری مشکلات آن ها را صادر کرد.