اقدام بموقع واحد فضای سبز شهرداری بندرماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر : واحد فضای سبز شهرداری بندر ماهشهر ، در جهت جلو گیری از هرگونه ابگرفتگی و همچنین ایجاد پاکیزگی و طراوت در شهر ، پس از بارندگی شدید صبح امروزدر اقدامی بموقع و سریع به جمع آوری شاخ و برگها و ضایعات درختان در سطح شهر و پارکها نموده که این امر رضایتمندی شهروندان را بدنبال داشته است .