عملیات زیرسازی ولکه گیری خیابانها درشهرک ایت الله طالقانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی بندر ماهشهر:

شهرداری منطقه۳ بندرماهشهر دراقدامی مناسب  جهت ترددآسان اتومبیل ها ورفاه حال شهروندان شهرک ایت الله طالقانی اقدام به زیرسازی ولکه گیری خیابانهای ابوذرشمالی یک۱ وابوذرجنوبی۹ نمود

که این اقدام شایسته باعث خوشحالی وتشکرفراوان اهالی آن منطقه ازشهردارمحترم واعضای  محترم شورای اسلامی بندر ماهشهر گردید./