عملیات اصلاح فضای سبز،تسطیح و کاشت بذر گلهای زمستانه درپارکها ،بلوارهای ورودی ومیدان امام علی(ع) شهرک ایت الله طالقانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرستان بندر ماهشهر:

واحد فضای سبز شهرداری منطقه ۳درشهرک ایت الله طالقانی جهت زیباسازی وایجادفضایی مطلوب برای مردم شریف شهرک ایت الله طالقانی اقدام به اصلاح چمن پارک ملت وهرس کاری درختان  ورودی شهر وهمچنین تسطیح وکاشت بذر گلهای زمستانه در بلوار امام علی آن شهرک نمود./