نخاله های ساختمانی ساماندهی می شود

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرماهشهر ، اولین جلسه ساماندهی فعالان نخاله برداری با حضور معاونت خدمات شهری #شهرداری ، رییس سازمان #محیط_زیست #شهرستان و پیمانکاران حمل نخاله های ساختمانی در سالن جلسات شهرداری بندرماهشهر برگزار شد.

در این جلسه، داریوش گنجی پور معاون خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر اظهار کرد: اولین جلسه توجیهی ساماندهی فعالان نخاله برداری ساختمانی با هدف شناسایی افراد حقیقی و پیمانکاران فعال در این زمینه تشکیل شده است.
گنجی پور ادامه داد: برای جمع آوری نخاله های ساختمانی باید کد گذاری های لازم انجام شود و در حوزه های ماشین آلات حمل و تخلیه، مجوزهای مربوطه اخذ شود.

معاون خدمات شهری شهرداری بندرماهشهر اذعان داشت: تلاش می شود با راه اندازی آژانس خاک و نخاله برداری در شهرستان و همچنین ساماندهی کامل این مهم، دیگر شاهد نخاله برداری و تخلیه های غیر قانونی در سطح شهر نباشیم.
در ادامه این جلسه رییس سازمان محیط زیست شهرستان بندرماهشهر اظهار کرد:باید به عنوان اولین گام ماشین آلات فعال در زمینه حمل نخاله های ساختمانی شناسایی شوند و جایگاههای ویژه ای جهت تخلیه نخاله ها در نظر گرفته شود.
وی افزود:با توجه به مفاد ۱۶ و ۲۰ قانون مدیریت پسماند، متخلفین تخلیه نخاله های ساختمانی در مکان های غیرمجاز، باید جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شوند.