بازدید حمید غبیشاوی از وضعیت کشتارگاه شهرداری بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :حمید غبیشاوی  عضو شورای اسلامی شهر    بندر ماهشهر در خصوص بررسی فعالیت کشتار روز در این شهر   از وضعیت کشتارگاه شهرداری بندر ماهشهر بازدید بعمل آورد .