جلسه هماهنگی واحد های اجرایی شهرداری بندر ماهشهر در اجرایی طرح جهادی در منطقه ۲

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :جلسه هماهنگی واحد های اجرایی شهرداری بندر ماهشهر در اجرایی طرح جهادی در منطقه ۲  به ریاست  داریوش گنجی پور معاونت خدمات شهری ، با حضور مسئولین واحد های فضای سبز ، زیر سازی و اسفالت ،  زیبا سازی ، عمران ، خدمات شهر و مدیریت شهرداری منطقه ۲  در سالن شهرداری بندر ماهشهر برگزار گردید .