زیرسازی خیابان آزادی۱۵ واقع در فاز۶ و آغاز احداث پارکنیگ پارک مسافر ویژه مسافرین نوروزی + تصاویر

زیرسازی خیابان آزادی۱۵ واقع در فاز۶ و احداث پارکنیگ پارک مسافر ویژه مسافرین نوروزی آغاز شد .