تخریب جداول قدیمی و جدول کاری قطعه گلزار شهدا توسط گروه عمران

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر بندر ماهشهر :تخریب جداول قدیمی و جدول کاری قطعه گلزار شهدا توسط گروه عمران