عملکرد هفتگی واحد زیرسازی و آسفالت + تصاویر

گزارش عملکرد واحد زیرسازی و آسفالت شهرداری بندر ماهشهر در یک هفته گذشته( ۳۰ فروردین تا ۵ اردیبهشت) ‌
?باند کندرو بلوار ۱۷شهریور(به سمت پارک بهار) : ۴۱۰تن آسفالت ریزی ‌
‌?فاز۷: ۴۵۰تن روکش آسفالت ‌
‌?فاز۵ خیابان عرفان : ۱۴۵تن آسفالت ریزی ‌
‌?ورودی فاز ۷ : پخش و‌ تسطیح ۶۲۰تن بیس ‌
‌?باند کندرو بلوار ۱۷شهریور(به سمت میدان شهید فهمیده):حمل و پخش ۴۱۵تن مخلوط و پخش و تسطیح ۱۲۰۰تن بیس ‌
‌?فاز۷ قائم ۱۴شرقی: زیرسازی به وسیله ی ۸۵تن مخلوط و ۱۴۵تن بیس ‌
‌?ناحیه ی صنعتی خیابان فرهنگسرا: زیر سازی پارکینگ توسط ۱۵۵تن بیس ‌
‌?فاز ۷ قائم ۹ (محوطه ی داخل زمین چمن مصنوعی): زیرسازی محوطه توسط ۳۷۰تن بیس و به محض تکمیل عملیات روکش آسفالت آن انجام خواهد شد. ‌
‌?جایگاه نگهداری احشام شهرک طالقانی : حمل ۹۰تن بیس به محل و تکمیل آن طی هفته ی جاری ‌
‌?لکه گیری و آسفالت سطح شهر :سایت صنعتی /خیابان پاسداران /خیابان شریفی کوچه نبهان عساکره /شهرک طالقانی اتحاد۳ / خیابان ۱۵خرداد/پارک فروس/بلوار ابوذر/ منطقه سوم /شهرک طالقانی مقداد۷ /خیابان فرهنگ /بلوارجانبازان /کمربندی جنب میدان مارون /شهرک طالقانی خ اتحاد /میدان انرژی هسته ای/باندکندرو بلوار ۱۷شهریور / فاز۲پشت دیوارسپاه /شهرک طالقانی خ مبارز /خیابان شریفی کوچه فروردین / بلوارطالقانی جنب دادگستری /ناحیه صنعتی پشت فرهنگسرا /خیابان هدف / شهرک طالقانی چهارراه بازار /فاز۲رزمنده ۱۰ /خیابان قدوسی/ فاز۶ نگار۳ /ناحیه صنعتی خ ملک الشعرا بهار ۵ /شهرک طالقانی تختی ۱۵/ خیابان طالقانی مقاومت ۳ /خیابان شریفی کوچه موسی صدر /شهرک طالقانی خیابان شهیدحردانی /کوی سعدی خ زاهد /باغ رضوان شهرک رجایی خ ملت / شهرک طالقانی خیابان ۴۰مایلی/ ناحیه صنعتی خ فرهنگسرا