آسفالت خیابان آزادی ۱۲ واقع در فاز۶ توسط واحد زیرسازی و آسفالت شهرداری بندرماهشهر + تصاویر