فیلم + روایتی در باب حضرت علی (ع)

النَّظَرُ اِلَی وَجْهِ عَلِیٍّ عِبَادَهٌ….

نگاه به سیمای علی(ع) هم عبادت است.

 

 1