شوره برداری و زهکشی حاشیه کمربندی فاز۷ مقابل فنی و حرفه ای + تصاویر

عملیات شوره برداری و زهکشی حاشیه کمربندی فاز۷ مقابل فنی و حرفه ای در حال انجام است. ‌

عملیات ساماندهی کمربندی فاز ۷ در دستور کار شهرداری بندرماهشهر قرار دارد که در این میان فاز اول پروژه، ضلع جنوبی بیمارستان تامین اجتماعی ست که شامل خاکبرداری‌، خاکریزی ، جدول کشی، پیاده روسازی و….میباشد که توسط پیمانکار در حال انجام است.
فاز دوم آن نیز که در حاشیه فنی و حرفه ای قرار دارد که به صورت پروژه امانی توسط واحد فضای سبز شهرداری در حال انجام است.