خاکریزی و آماده سازی محوطه روبروی باسکول واقع در جاده کمربندی جهت ایجاد فضای سبز ‌+ تصاویر