آغاز عملیات اجرایی احداث یکی از بزرگترین مجموعه های تجاری تفریحی استان خوزستان در بندرماهشهر + فیلم

عملیات اجرایی احداث یکی از بزرگترین مجموعه های تجاری تفریحی استان خوزستان در بندرماهشهر آغاز شد.