گل دهی نهال های برهان گلی کاشته شده در سال گذشته + تصاویر

گل دهی نهال های برهان گلی که سال گذشته در معابر شهر کاشته شد.

سال گذشته چهار هزار اصله نهال برهان گلی توسط واحد فضای سبز شهرداری در بلوارها و پارکهای بندرماهشهر و شهرک های اطراف کاشته شد که این نهال ها پاییز امسال به گل دهی رسیدند.
‌برهان گلی دارای گل های زرد رنگ خوشه ایست و دارای سایه انداز مناسب میباشد.