لوله گذاری دفع آبهای سطحی خیابان امام حسن عسکری(ع)در فاز یک ‌ + تصاویر

این لوله گذاری جهت تسریع در دفع و تخلیه آبهای سطحی بخش هایی از فاز یک به خور انجام شده است.