زیرسازی خیابان کارگر۳ و سایت مکانیکی شهرک شهید رجایی توسط مدیریت منطقه۴ شهرداری بندرماهشهر + تصاویر