سعد عساکره نژاد

نام و نام خانوادگی
سعد عساکره نژاد
شغل
کارشناس شهرداری
تاریخ تولد
1361
تحصیلات:
کارشناسی ارشد کشاورزی
کمیسیون :
رئیس کمیسیون خدمات شهری ، سازمان حمل و نقل

 7