ادامه روند اجرای پروژه دفع آب های سطحی

ادامه روند اجرای پروژه دفع آب های سطحی

 

پروژه دفع آب های سطحی در پایانه مسافربری خلیج فارس به اتمام رسید.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر، پروژه دفع آب های سطحی به طول ۳۰۰ متر در پایانه مسافربری خلیج فارس بندرماهشهر به اتمام رسید.

 

مشکلات ایجاد شده پیرامون این آب های سطحی پایانه مسافربری خلیج فارس بصورت کلی رفع گردید.

 

لازم به ذکر است اتمام پروژه های نیمه تمام از جمله، پروژه مهم دفع آب های سطحی یکی از برنامه های اصلی شهرداری بندرماهشهر در سال جدید است.

 

 1