بازدید مهندس جلال دریس عضو شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر از پارکهای محله ای شهرک آیت الله طالقانی

بازدید مهندس جلال دریس عضو شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر از پارکهای محله ای شهرک آیت الله طالقانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بندر ماهشهر در این بازدید که به همراه مدیریت منطقه ۳ از پارکهای محله ای شهرک آیت الله طالقانی بازدید بعمل آمد ، مهندس جلال دریس بیان داشتند پارکهای محله ای از لحاظ روشنایی ، ست ورزشی و بازی های کودکان ، جداول سیستم آبیاری و غیره نیاز به مرمت و بازسازی دارند که پیگیری خواهد شد تا این معضل برطرف شود.