آغاز عملیات ساماندهی ورودی بندرماهشهر حد فاصل کوی فرودگاه تا پل فرودگاه

آغاز عملیات ساماندهی ورودی بندرماهشهر حد فاصل کوی فرودگاه تا پل فرودگاه

به گزارش روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر، ورودی بندرماهشهر حدفاصل کوی فرودگاه تا پل فرودگاه ساماندهی خواهد شد.

در این طرح احداث پیاده رو، تعریض اتوبان، احداث باند کندرو و احداث فضای سبز پیش بینی شده است.

شهرداری بندرماهشهر با آگاهی کامل از اهمیت ورودی های شهری از منظر زیباسازی شهری و توجه به اهمیت اینگونه طرح ها، ایجاد ورودی های زیبا و در خور شان مردم شریف بندرماهشهر را در دستور کار خود قرار داده است.